Happy Доставка

happy logo loading animation
0лв..

Корзина

Ваша норзина пустая
image 1Подъезд image 20 лв.. image 3Меню
back button imageназад
Менюwhite arrow down bar and grillSASA менюwhite arrow right sushiСушиwhite arrow right drinksНапиткиwhite arrow right

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

Рабочее време
от 11:00 до 22:30
x_tick Не принимаем зааказы

Поръчай от SASA Delivery и можеш да спечелиш ваучер „Поръчай от SASA Delivery и можеш да спечелиш ваучер на стойност 99 лв. от Derma-Аct“

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай от SASA Delivery и можеш да спечелиш ваучер на стойност 99 лв. от Derma-Act” /наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. Роза №25 /наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА
2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – https://dostavka.sasa.bg/bg/promotions
3.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА
4.1. Играта започва на 10.10.2019г. и се провежда до 27.10.2019 г. или до изчерпване на количествата награди.

V. НАГРАДИ
5.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта:
- ваучер на ст-ст 99 лв. за клиника Derma Act.
5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците.
5.3. С една поръчка отговаряща на условията в раздел VІ може да бъде спечелена само една награда.
5.4. НЕ се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
5.5. Наградите НЕ могат да бъдат избирани предварително от клиента.
5.6. Ваучерите могат да се прилагат за процедури по редовния ценоразпис и не се комбинират с процедури, които са в промоция.
5.7. Ваучерът важи за всички дерматологични и лазерни процедури в клиника „Дерма акт”.
5.8. Ваучерът НЕ може да се използва за козметични процедури.
5.9. Наградите се раздават до изчерпване на количествата.
5.10. Срок на ползване на ваучера: 31.01.2020г.

VІ. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
6.1. За да получи възможност да спечели една от наградите, е необходимо през периода на играта участникът да направи онлайн-поръчка от SASA Доставка чрез сайта dostavka.sasa.bg или мобилното приложение.Ако поръчката е направена през сайта, след изпращане /финализиране/ на поръчката участникът има възможност да изтрие виртуална скреч-карта и разбира дали печели или не. Ако поръчката е направена през мобилното приложение, участникът разбира дали печели или не след изпращане /финализиране/ на поръчката.
6.2. Общата стойност на една поръчка не може да бъде по-ниска от 10 лева с ДДС /без включена цената за доставка/.
6.3. В играта могат да участват само клиенти, направили онлайн поръчка на dostavka.sasa.bg. Играта НЕ важи на място в ресторанта.
6.4. Ваучерът се получава заедно при доставка на поръчката.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на уеб-страница на Организатора – dostavka.sasa.bg. За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на delivery@happy.bg

Рабочее време
от 11:00 до 22:30
x_tick Не принимаем зааказы